Granty na CSR

Po raz kolejny organizacje studenckie i koła naukowe mogą wziąć udział w programie grantowym – Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Do tej pory LOB dofinansował ponad 50 projektów z całej Polski. 1 lutego 2011 rozpoczyna się zaś nabór w edycji wiosennej.

Głównym celem projektów zgłoszonych do programu grantowego powinna być promocja i edukacja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów, ale także licealistów, akademików, nauczycieli, dziennikarzy oraz liderów społecznych.

Wniosek zawierający opis planowanych działań oraz załączony budżet złożyć można poprzez stronę internetowa www.lob.org.pl, na której znajdują się również wszelkie informacje dotyczące programu grantowego. Termin składania aplikacji upływa 27 lutego 2011 roku.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy sieć organizacji studenckich i grupa liderów – studentów – ambasadorów odpowiedzialności w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych
praktyk biznesowych w 5 obszarach – zarządzanie, miejsce pracy i pracownicy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Partnerami 7. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, Grupa TP oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Patroni medialni to: odpowiedzialnybiznes.pl, Students.pl, Kariera.com.pl, DlaStudenta.pl.Patronem Współpracującym jest Studenckie Radio ”ŻAK” PŁ, Studiuje.eu oraz Radio Centrum. LOB polecane jest przez: kampaniespoleczne.pl. LOB współpracuje z 40 organizacjami studenckimi. Ligę reprezentuje 25 Ambasadorów i Ambasadorek CSR z 22 uczelni w 15 miastach Polski.

Więcej informacji o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu na stronie: www.lob.org.pl.

Konferencja „Na styku biznesu i polityki: wspólne podejście do zmian demograficznych w Europie”

W imieniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu serdecznie zapraszam na konferencję „Na styku biznesu i polityki: wspólne podejście do zmian demograficznych w Europie”, która odbędzie się 20 stycznia w Warszawie.

Spotkanie organizowane jest w ramach Inicjatywy Enterprise 2020 Collaborative Venture. Partnerem wydarzenia w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Liczba ludności w Europie spada przy jednoczesnym starzeniu się populacji. Do roku 2030 Niemcy będą prawdopodobnie obywateli najstarszą populacją w Europie, za Włochami i Bułgarią. Polska także staje w obliczu poważnego problemu demograficznego. Liczba osób powyżej 55. roku życia systematycznie rośnie, przy jednoczesnym spadku liczebności w młodszych grupach wiekowych. W historii Europy taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. Dlatego tak ważna stała się zmiana utartych sposobów myślenia polityków, społeczeństwa i firm. Wybór właściwego sposobu działania mógłby zapewnić przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

Aby wesprzeć firmy i regiony w ich staraniach o poprawę sytuacji demograficznej, econsense, BASF, Evonik i SAP zleciły opracowanie Atlasu Ryzyka Demograficznego zawierającego naukową analizę szans i zagrożeń dla 264 europejskich regionów. W Atlasie w zwięzły i poparty solidnymi argumentami sposób przedstawiono wpływ określonej sytuacji demograficznej na wybrane czynniki decydujące o lokalizacji przedsiębiorstw, takie jak na przykład wydajność siły roboczej.

Odnosząc się do analizy przedstawionej w Atlasie Ryzyka Demograficznego, chcemy kontynuować dialog pomiedzy politykami i firmami na temat sposobu stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi w poszczególnych regionach Europy. Wspólnie z firmami oraz przedstawicielami świata polityki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego chcemy podjąć próbę odpowiedzi na następujące pytania: „Jak politycy i firmy mogą wspólnie zapobiegać kurczeniu się liczby ludności i starzeniu się społeczeństw? Czego możemy się nauczyć od naszych sąsiadów?”.

Seminarium odbywa się w kilku krajach Europy i jest organizowane w ramach Inicjatywy Enterprise 2020 Collaborative Venture „Using Potential – Jointly Tackling Demographic Change in Europe”.

Enterprise 2020 jest inicjatywą CSR Europe objętą patronatem Komisji Europejskiej. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć – tzw. Collaborative Ventures – z udziałem firm, stowarzyszeń oraz przedstawicieli świata polityki i nauki służy promocji zrównoważonego rozwoju firm, współpracy interesariuszami oraz stymuluje zmianę sposobu myślenia.

econsense i Forum na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Niemieckiego Biznesu jest stowarzyszeniem czołowych, działających w skali globalnej niemieckich firm i organizacji przedsiębiorców, które włączyły zasady zrównoważonego rozwoju do swoich strategii korporacyjnych. Obejmująca różne sektory sieć biznesowa – założona w roku 2000 z inicjatywy Federacji Przedsiębiorstw Niemieckich (BDI) – jest platformą dialogu think-tankiem zajmującym się zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Rejestracja online lub zgłoszenia na adres biuro@fob.org.pl (z podaniem nazwiska i nazwy firmy/instytucji) do dnia 14 stycznia 2011 r.

Miejsce: Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa

CSR czyli odpowiedzialny biznes

Autorka – Ola Kałdonek

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu- koncepcja, która skłania firmy do dobrowolnego dbania o swoje otoczenie. Podczas tworzenia własnej strategii, przedsiębiorstwa dobrowolnie biorą pod uwagę interesy społeczne, ochronę środowiska, relację z interesariuszami oraz planują zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie. Zarabiając odpowiedzialnie, firmy mają szanse na maksymalizację swoich zysków.

W Polsce zjawisko CSR zyskuje coraz większą popularność. Niestety mimo zwiększonego zaangażowania firm w działalność społeczną, świadomość konsumentów nie jest zbyt wysoka. Według październikowego badania przeprowadzonego przez firmę Gemius i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, niewielu konsumentów w wieku od 18 do 25 lat w ogóle miała styczność z pojęciem CSR. Osoby, które zetknęły się z tą koncepcją stanowią zaledwie 16% badanych. Młodzi konsumenci utożsamiali CSR z etycznym, uczciwym i rzetelnym prowadzeniem biznesu, uwzględniającym dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Niewielu spośród badanych potrafiła wskazać firmy, które prowadzą społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR często kojarzony jest z marketingiem oraz z podejmowaniem odpowiedzialnego działania w celu dobrego public relations. Wiele ludzi uważa, że wydatki na nagłośnienie świadomej działalności firmy często przewyższają wydatki na rzeczywiste działania podjęte dla otoczenia. Mimo, że wyobrażenia te nie zawsze są zgodne z prawdą, eksperci uznają, że CSR jest sposobem zarabiania pieniędzy.

Wg. Agnieszki Rynkowskiej, Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MTC Sp. z o.o., odpowiedzialny biznes powinien się zacząć już wewnątrz firmy. Pracownicy przedsiębiorstwa są bowiem jednymi z najważniejszych interesariuszy. Powinni być informowani o strategii firmy i jej działalności. Sprawna komunikacja wewnątrz firmy to podstawa.

Odpowiedzialności powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki  i dbać o swoje otoczenie, nie zapominać o środowisku, na które możemy mieć wpływ. Nawyki z dzieciństwa łatwo jest przenieść w dorosłe życie. Społeczna odpowiedzialność firmy nie stanowi wtedy oryginalnego sposobu na dobre public relations, ale jest naturalnym działaniem podjętym dla dobra otoczenia z korzyścią dla firmy.