Targi – miejsce kontaktu czy kontraktu

Chcąc skutecznie wypromować swoją firmę, a przy tym znacząco odróżnić ją od konkurencji warto postawić na bezpośredni kontakt z klientem. Taki kontakt umożliwia uczestnictwo w targach. Firmy biorące udział w targach stają się bowiem wiarygodne dla swoich klientów.

Jeszcze do niedawna targi kojarzono przede wszystkim ze sprzedażą produktów i usług, a ich skuteczność mierzono liczbą zawartych transakcji i wartością kontraktów. Obecnie daje się zaobserwować zmianę tego trendu – targi nie mają spełniać już wyłącznie celów sprzedażowych, teraz postrzega się je przede wszystkim jako skuteczne narzędzie komunikacji. Targi przestają więc być „miejscem kontraktu”, a stają się „miejscem kontaktu”.

Według badań prowadzonych przez liczne ośrodki badawcze, siła targów leży przede wszystkim w możliwości zaistnienia i zademonstrowania obecności firmy na rynku. Jest to doskonały sposób kreowania pozytywnego obrazu firmy, a także tworzenia i wzmocnienia marki. W dalszej kolejności targi pozwalają zaprezentować nowe produkty danej firmy, a także pozyskać nowych klientów. Takie działanie pozwala więc na wzrost znajomości i udoskonalenie wizerunku firmy, stanowić ma także istotną kartę przetargową w zawieraniu nowych umów biznesowych oraz ma wpłynąć pozytywnie na decyzje klientów.

W biznesie targi umożliwiają osiągnięcie kilku celów jednocześnie- w tym samym miejscu, w tym samym czasie i w wyjątkowej atmosferze spotykać się mogą firmy i ich potencjalni klienci, mogą poznać swoje wzajemne oczekiwania, potrzeby, mogą zacząć prowadzić rozmowy biznesowe prezentując przy tym swoje produkty i usługi. Kontakty z kontrahentami odwiedzającymi stoisko firmowe pozwalają zebrać niemożliwe do uzyskania w inny sposób opinie. Duże znaczenie ma obserwowanie oferty i zachowań konkurentów. Dzięki temu targi są często źródłem pozyskiwania nowych pomysłów, a także wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie na podstawie bodźców wypływających z kontaktów z konkurentami.

Targi to okazja do spotkania wszystkich najważniejszych przedstawicieli z danej branży oraz poznania branżowych nowości. Przyczynia się to także do dialogu i wymiany opinii.

Uczestnictwo w targach stanowić też może doskonałe wsparcie reklamy i innych technik promocyjnych. Targi są szczególnym instrumentem marketingu, cieszącym się dużym zainteresowaniem mediów, przy okazji targów organizowane są konferencje prasowe, a na imprezie pojawiają się ważne osobistości, którym towarzyszy zazwyczaj wzmożony szum medialny. Targi objęte są także patronatami medialnymi przez różnorodne media branżowe i ogólnopolskie, które nagłaśniając całą imprezę zawsze wspominają o wystawcach.

Targi dają więc możliwość poznania oczekiwań dotychczasowych i potencjalnych klientów, pomagają uzyskać natychmiastową opinię na temat oferty, a także są pomocne przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.

Częstym problemem dla wielu firm jest zmierzenie skuteczności i ocena efektów jakie przyniosło uczestnictwo w targach. Zazwyczaj bywa tak, że efekty udziału w imprezie pojawiają się po dłuższym okresie czasu, może przecież zdarzyć się sytuacja, że np. firma złoży pierwsze zamówienie po kilku miesiącach od momentu kontaktu z przedstawicielem na targach. Wiele przedsiębiorstw, które cyklicznie już wykupują powierzchnie wystawiennicze, wypracowało swoje własne metody badania skuteczności udziału w targach, umożliwiające stwierdzenie jakie imprezy targowe powinny być wykorzystywane przede wszystkim do celów handlowych, a które raczej do informacyjno – reklamowych. Ocena taka jest tak ważna ponieważ targi nieodpowiednio wykorzystane stać się mogą wydatkiem nie przynoszącym korzyści. Dlatego też tak istotne jest podjęcie odpowiednich działań po zakończeniu imprezy targowej. Jak mawiają pracownicy firm niemieckich: „pierwszy dzień po targach jest bowiem pierwszym dniem przed targami”.

Alicja Turek

Reklamy