CSR czyli odpowiedzialny biznes

Autorka – Ola Kałdonek

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu- koncepcja, która skłania firmy do dobrowolnego dbania o swoje otoczenie. Podczas tworzenia własnej strategii, przedsiębiorstwa dobrowolnie biorą pod uwagę interesy społeczne, ochronę środowiska, relację z interesariuszami oraz planują zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie. Zarabiając odpowiedzialnie, firmy mają szanse na maksymalizację swoich zysków.

W Polsce zjawisko CSR zyskuje coraz większą popularność. Niestety mimo zwiększonego zaangażowania firm w działalność społeczną, świadomość konsumentów nie jest zbyt wysoka. Według październikowego badania przeprowadzonego przez firmę Gemius i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, niewielu konsumentów w wieku od 18 do 25 lat w ogóle miała styczność z pojęciem CSR. Osoby, które zetknęły się z tą koncepcją stanowią zaledwie 16% badanych. Młodzi konsumenci utożsamiali CSR z etycznym, uczciwym i rzetelnym prowadzeniem biznesu, uwzględniającym dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Niewielu spośród badanych potrafiła wskazać firmy, które prowadzą społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR często kojarzony jest z marketingiem oraz z podejmowaniem odpowiedzialnego działania w celu dobrego public relations. Wiele ludzi uważa, że wydatki na nagłośnienie świadomej działalności firmy często przewyższają wydatki na rzeczywiste działania podjęte dla otoczenia. Mimo, że wyobrażenia te nie zawsze są zgodne z prawdą, eksperci uznają, że CSR jest sposobem zarabiania pieniędzy.

Wg. Agnieszki Rynkowskiej, Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MTC Sp. z o.o., odpowiedzialny biznes powinien się zacząć już wewnątrz firmy. Pracownicy przedsiębiorstwa są bowiem jednymi z najważniejszych interesariuszy. Powinni być informowani o strategii firmy i jej działalności. Sprawna komunikacja wewnątrz firmy to podstawa.

Odpowiedzialności powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki  i dbać o swoje otoczenie, nie zapominać o środowisku, na które możemy mieć wpływ. Nawyki z dzieciństwa łatwo jest przenieść w dorosłe życie. Społeczna odpowiedzialność firmy nie stanowi wtedy oryginalnego sposobu na dobre public relations, ale jest naturalnym działaniem podjętym dla dobra otoczenia z korzyścią dla firmy.