Kontrowersje i innowacje w CSR

Autorka – Marta Dec

„Kontrowersje i innowacje w CSR” – pod takim hasłem odbyła się w ubiegły weekend Akademia Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers, Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, Orange oraz British American Tabacco.

Na spotkanie w ramach Akademii Odpowiedzialnego Biznesu do Warszawy zjechali się miłośnicy i entuzjaści Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Już piąty raz z rzędu, 15 i 16 maja br. studenci z całej Polski mieli okazję zaznajomić się z tematyką CSR, poznać problemy i innowacje w tej branży, a także wysłuchać opinii ekspertów.

Podczas dwudniowej konferencji, uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz wykładach poprowadzonych przez specjalistów z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Paneliści zaprezentowali swoje subiektywne przykłady dobrych praktyk realizowanych przez firmy. Wszystko to, w celu przekonania uczestników, że stratega CSR może (i powinna) być motorem innowacji w przedsiębiorstwie.

Wśród panelistów zaprezentowali się m.in. prof. Robert Karaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ciężko w Polsce doszukać się dobrych praktyk z zakresu CSR: – O polskie przykłady dobrego modelu CSR ciężko. Wynika to głównie ze specyfiki naszych firm. Problemem jest również kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, która często kłóci się z „normalnymi” realiami – ocenia Karaszewski. Za wzór w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Karaszewski wskazuje kraje skandynawskie.

Uczestnicy mogli także wysłuchać wykładu Marii Ibisz z Pricewaterhouse Coopers, która zapytana o dobre polskie praktyki CSR wskazała na dwie instytucje: Totalizator Sportowy oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gośćmi specjalnymi konferencji byli profesorowie Krzysztof Ziemowicz oraz Rick Crandall z Uniwersytetu Karoliny Północnej w USA. Przedstawili liczne przykłady dobrych, jak i złych praktyk odpowiedzialnego biznesu stosowanych na świecie m.in. Toyoty, Nestle, Johnson&Johnson oraz firmy Domino’s.

Studenci oprócz teoretycznej wiedzy, w ramach przeprowadzonych warsztatów mieli okazję wcielić się w rolę specjalistów CSR i stworzyć strategię zrównoważonego rozwoju dla firm.

Podczas Akademii Odpowiedzialnego Biznesu, nie zabrakło również kontrowersyjnych dyskusji. W ramach tzw. Debaty Oxfordzkiej zaproszeni specjaliści przedstawiali swoje skrajne poglądy na temat: „Czy firmy wprowadzające do strategii CSR chcą wyłącznie odwrócić uwagę od swoich nieetycznych działa”. Wniosek był jeden, a mianowicie, że tyle ile firm, tyle też zdań na ten temat… Paneliści nie doszli do kompromisu, ale zgromadzone audytorium po głosowaniu (choć niejednogłośnie) uznało, że teza o nieetycznych pobudkach, które są powodem wprowadzania działań CSR są mało uzasadnione.

Kolejnym punktem konferencji, jak sama nazwa spotkania wskazuje, była kwestia innowacyjności. Goście, jak i uczestnicy zastanawiali się i dyskutowali, czy Corporate Social Responsibility to innowacja czy też nie. Trzeba przyznać, że zdania były bardzo podzielone. Jednak większość panelistów, jak i znaczna część audytorium była zgodna co do jednego… CSR to nie innowacja sama w sobie. Innowacją jest myślenie o nim oraz zdanie sobie sprawy o ważności zarządzania firmą uwzględniając zasady odpowiedzialnego biznesu.

Jak podkreślił Karaszewski: – CSR to nie innowacja na miarę Krzysztofa Kolumba… Tak naprawdę Corporate Social Responsibility to powrót do korzeni, a nie coś innowacyjnego, które zrewolucjonizowałoby system zarządzania.

Specjaliści zwrócili również uwagę na działalność firm z sektora MSP. Obok międzynarodowych korporacji, również małe i średnie przedsiębiorstwa dostrzegają potencjał zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej realizują swoją firmową strategię uwzględniając w niej właśnie CSR. Najczęściej firmy z sektora MSP działają w dwóch obszarach. Po pierwsze, w sferze kultury organizacyjnej (miejsca pracy), pod drugie w obszarze ekologii. Jednak w sektorze MSP widać wielki potencjał. Często firmy swoje działania rozszerzają również o sferę edukacyjną. – Małym i średnim firmom dużo prościej niż korporacjom międzynarodowym wprowadzić zmiany. – stwierdza prof. Krzysztof Ziemowicz – Podyktowane jest to m.in znacznie mniejszą liczbą pracowników, a tym samym uproszczonym systemem zarządzania wewnątrz firmy oraz ilością placówek przedsiębiorstwa – dodaje specjalista.

Najważniejsze jednak pytanie, które przewijało się podczas dwudniowego spotkania, to „Po co firmy powinny wprowadzać innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju?”. Odpowiedzi było wiele… Za najważniejsze specjaliści uznali:

  • wzrost pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy,
  • uzyskanie wyższego zysku ekonomicznego,
  • zmniejszenie kosztów firmy,
  • zwiększenie jakości produk

    tów/usług,

  • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
  • bycie liderem na rynku (coraz częściej bardzo homogenicznym),
  • odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów
  • zwiększenie ich lojalności wobec danego przedsiębiorstwa

CSR czyli odpowiedzialny biznes

Autorka – Ola Kałdonek

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu- koncepcja, która skłania firmy do dobrowolnego dbania o swoje otoczenie. Podczas tworzenia własnej strategii, przedsiębiorstwa dobrowolnie biorą pod uwagę interesy społeczne, ochronę środowiska, relację z interesariuszami oraz planują zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie. Zarabiając odpowiedzialnie, firmy mają szanse na maksymalizację swoich zysków.

W Polsce zjawisko CSR zyskuje coraz większą popularność. Niestety mimo zwiększonego zaangażowania firm w działalność społeczną, świadomość konsumentów nie jest zbyt wysoka. Według październikowego badania przeprowadzonego przez firmę Gemius i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, niewielu konsumentów w wieku od 18 do 25 lat w ogóle miała styczność z pojęciem CSR. Osoby, które zetknęły się z tą koncepcją stanowią zaledwie 16% badanych. Młodzi konsumenci utożsamiali CSR z etycznym, uczciwym i rzetelnym prowadzeniem biznesu, uwzględniającym dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Niewielu spośród badanych potrafiła wskazać firmy, które prowadzą społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR często kojarzony jest z marketingiem oraz z podejmowaniem odpowiedzialnego działania w celu dobrego public relations. Wiele ludzi uważa, że wydatki na nagłośnienie świadomej działalności firmy często przewyższają wydatki na rzeczywiste działania podjęte dla otoczenia. Mimo, że wyobrażenia te nie zawsze są zgodne z prawdą, eksperci uznają, że CSR jest sposobem zarabiania pieniędzy.

Wg. Agnieszki Rynkowskiej, Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MTC Sp. z o.o., odpowiedzialny biznes powinien się zacząć już wewnątrz firmy. Pracownicy przedsiębiorstwa są bowiem jednymi z najważniejszych interesariuszy. Powinni być informowani o strategii firmy i jej działalności. Sprawna komunikacja wewnątrz firmy to podstawa.

Odpowiedzialności powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki  i dbać o swoje otoczenie, nie zapominać o środowisku, na które możemy mieć wpływ. Nawyki z dzieciństwa łatwo jest przenieść w dorosłe życie. Społeczna odpowiedzialność firmy nie stanowi wtedy oryginalnego sposobu na dobre public relations, ale jest naturalnym działaniem podjętym dla dobra otoczenia z korzyścią dla firmy.